Välkommen till din nya bostad!

Om två veckor flyttar de boende in i sista etappen av Brf Söderläget!

Här nedan har vi sammanställt lite matnyttig information som är bra att känna till vid inflyttning:

Kontakt

Fastighetsskötare är Löjdströms, tel: 0650-104 54 (skötsel av trapphus, gårdar, namntavlor etc.)

Ekonomisk förvaltare är Nisses Förvaltnings AB, tel: 060-12 95 30 (hyresavier, parkeringsavtal, överlåtelser mm.)

I trapphuset sitter instruktioner för felanmälan samt kontaktuppgifter.

Nycklar

Till lägenheten hör 4 nycklar och 4 elektroniska brickor. Brickorna går till ytterport samt förrådsbyggnad med miljörum. Lägenhetsnyckeln går till lägenhetsdörr samt postbox och hänglås på ditt förråd. Tänk på att lämna låset i serviceläge om det ska utföras något arbete i din lägenhet. För att låsa ytterdörren, som är en säkerhetsdörr så behöver du lyfta handtaget innan nyckeln går att vrida om hela vägen. Nycklar får inte kopieras utan beställs av Löjdströms.

TV/bredband/Ip-tfn

TV/bredband/telefoni; För Brf Söderläget finns ett kollektivt utbud “Telia Lagom” avseende tv/bredband/Ip-tfn, som ingår i avgiften.

Telia Hudiksvall: 010-457 20 40. Telia kundtjänst: 020-90 200.

Parkering

Då marken är snötäckt finns inga parkeringsrutor. För att få platserna att fungera så behöver du parkera på snedden. Bra att tänka på är att infart till gården och parkeringarna görs vid hus 14 och utfart sker vid hus 10. Önskar du hyra en plats? Kontakta förvaltaren Nisses för att teckna avtal. Kostnad är 300 kr/månad.

Porttelefon

Besökare kan ringa till dig och du kan öppna porten via din fasta telefon eller din mobiltelefon. Besökaren väljer ditt namn i listan på porttelefonen och kopplas då till det nummer som du har uppgett.

Solskydd

För föreningen finns idag en kulör/färgkod för markisväv/balkongskydd utsedd. Dels för att det ska bli enhetligt, dels som passar ihop med husets färgsättning: Sandatex 107/515 vilket också står angivet i bopärmen som delas ut till inflyttning. Om en annan tygleverantör väljs måste den leverantörens färgkod kontrolleras mot Sandatex färgkod, då färgkoderna skiljer från leverantör till leverantör.

Dimmer

För dig som har gjort tillval för dimbar belysning i rum är det bra att veta att ljuskällan/glödlampan måste vara dimbar för att det ska fungera att anpassa belysningsnivåerna i ditt hem.

Sophantering

I förrådshuset mittemot Kastellvägen 10 slänger du restavfall samt komposterbart (hushållsavfall).

Övrig sortering sker i förrådsbyggnaden utanför Kastellvägen 14, dvs. sortering av glas, metall, plast, pappersförpackningar, batterier och glödlampor.

Bopärm

Till lägenheten hör en bopärm med all info om din bostad. Bopärmen ska överlämnas till ny köpare vid lägenhetsöverlåtelse.

Läs gärna igenom föreningens stadgar:

Stadgar